Na czym polega maszynowe czyszczenie hal magazynowych?

Poza utrzymaniem bieżącej czystości, maszynowe czyszczenie hal ma na celu zabezpieczenie i konserwację powierzchni przed ewentualnymi zniszczeniami i tym samym - wypadkom przy pracy. Nierzadko w hali poddawanej sprzątaniu znajdują się również specjalistyczne maszyny przemysłowe czy ogromne regały magazynowe, dlatego poza zachowaniem zwykłej ostrożności pracownicy konserwujący powierzchnie muszą przestrzegać zasad BHP. Właśnie dlatego tak ważne jest powierzenie tego zewnętrznej firmie wyspecjalizowanej w tego typu usługach, której pracownicy są odpowiednio przeszkoleni i doświadczeni w sprzątaniu hal magazynowych.

Różne hale wymagają innych sprzętów, metod sprzątania i środków czyszczących. Wyspecjalizowana firma sprzątająca powinna dostosować swoją ofertę do potrzeb klienta oraz doradzić możliwie najlepszą opcję. Nie wszystkie metody sprawdzą się równie dobrze na każdej czyszczonej powierzchni.

Zobacz również: Czy warto malować elewację wiosną?

Organizacja procesu czyszczenia hali magazynowej

Zawierając współpracę z firmą sprzątającą, należy jasno określić swoje oczekiwania: częstotliwość, zakres prac porządkowych oraz wielkość sprzątanych powierzchni. To pozwoli zmaksymalizować efektywność ekipy sprzątającej i przyszłe zadowolenie zleceniodawcy. Podstawą dobrze wykonanego czyszczenia hali magazynowej jest organizacja i podział pracy wśród pracowników firmy sprzątającej. Działania powinny być dodatkowo dostosowane do grafików pracy osób zatrudnionych w hali, co oznacza, że znaczenie ma nie tylko organizacja pracy osób sprzątających, ale i samym pracowników owej hali. Nie mogą oni sobie nawzajem przeszkadzać.

Samo maszynowe czyszczenie hali magazynowej najczęściej oznacza wykonanie takich prac, jak: dokładne usunięcie zabrudzeń z posadzek (w tym po oponach wózków transportowych) za pomocą specjalistycznych środków czyszczących, wyczyszczenie powierzchni stropów i ścian z użyciem myjek ciśnieniowych czy dokładne umycie ciężko dostępnych miejsc, jak rury zawieszone pod sufitem. Należy pamiętać, że firmy zewnętrzne oferujące maszynowe czyszczenie hal używają środków dostosowanych do rodzaju zabrudzeń oraz przestrzeni, w jakiej się znajdują, co jest szczególnie ważne dla hal, gdzie składowana jest żywność lub inne dobra wrażliwe na środki żrące.